Privacy

Dit is de website van Gerda's Hobbyshop
Ons vestigingsadres is Langstraat 86A, 3771 BJ  BARNEVELD
Ons postadres is Langstraat 86A, 3771 BJ  BARNEVELD
Ons inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel is 08098060
Ons btw-nummer is NL192225625B01


Datum; 21 mei 2018

Gerda’s Hobbyshop, gevestigd aan Langstraat 86A, 3771 BJ  BARNEVELD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gerda van Rijn is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Gerda’s Hobbyshop verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van mijn webwinkel of deelneemt aan mijn cursussen of workshops verstrek je mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • IBAN,
 • Geboortedatum, indien van toepassing m.b.t. leeftijdscontrole bij activiteiten,
 • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Deelnemers aan alle door mij georganiseerde activiteiten (cursussen, workshops,) dienen meerderjarig te zijn en dienen dit bij aanvang van de activiteit te kunnen aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er is geen intentie om via mijn website of mijn diensten gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd. Het ontbreekt mij aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de websites. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Gerda’s Hobbyshop onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact via info@gerdashobbyshop.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?

Gerda’s Hobbyshop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van facturen en betalingen
 • Leveren van producten en diensten,
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,
 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,
 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,
 • Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn

Gerda’s Hobbyshop zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal zeven jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens

Gerda’s Hobbyshop verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

 • MijnWebWinkel, voor afhandelen van boekingen en facturen,
 • Moneybird, voor een correcte bedrijfsadministratie,
 • KNAB, voor afhandelen van betalingen,
 • Rabobank, voor het afhandelen van betalingen
 • Mollie, voor afhandelen van betalingen,
 • MailChimp, voor verzenden van nieuwsbrieven,
 • My Parcel, voor het verzenden van brieven en pakketten
 • De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht

 

Cookies en websitegebruik

De webdiensten van Gerda’s Hobbyshop gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op jou scherm verschijnt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gerdashobbyshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik  jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Gerda’s Hobbyshop zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Gerda’s Hobbyshop neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@gerdashobbyshop.nl

 

 

© 2017 - 2024 Gerda's Hobbyshop | sitemap | rss